+38(096)355-29-29
Books Second Life
Отвечаем на звонки

Пн-ПТ: 10:00-19:00
Сб: 11:00-15:00
Вс: Выходной

Адрес
Киев, ул. Большая Васильковская 74, офіс 10

Книги со скидкой (Распродажа)

  Попадюха Ю.А.
  Код: 3565

  Розглянуто сучасні комплекси, системи та пристрої реабілітаційної інженерії, які використовують в технологіях реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії та оздоровлення. Монографія рекомендована студентам і магістрантам спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 163 «Реабілітаційна інженерія» аспірантам під час підготовки докторів філософії зі спеціальності 227 «Фізична реабілітація», спеціалізації 163 «Реабілітаційна інженерія», а також фахівцям зазначених напрямків.

  2 610 грн.

  2 479 грн.

  Гейц В.М., Тарасевич В.Н.
  Код: 3832

  В международной коллективной монографии, посвященной 400-летию политической экономии, рассматривается актуальная проблематика ее генезиса, современного состояния и перспектив развития в условиях глобальных вызовов постнеклассической науке и экономической практике. Внимание акцентируется на широком смысле современной политической экономии, новейших разработках ее предметного пространства и методологии исследований, теорий воспроизводства и цикла, собственности, стоимости и ценности. Анализируются качественные характеристики и дискуссионные вопросы неомарксизма и неоклассики, институциональной и новой политической экономии, политической экономии инноваций, социальной политической экономии, глобальной, ноосферной и экологической...

  1 600 грн.

  1 520 грн.

  Колектив авторів
  Код: 4530

  В книгу вошли громкие процессы в их стенографическом изложении, а также речи авторитетных юристов XIX века, произнесенные на этих процессах, которые касаются самой разнообразной категории уголовных дел – убийства, хищения имущества, мошенничества, банковские махинации, вексельные подлоги, транспортные катастрофы. Книга будет очень полезна практикующим юристам и адвокатам, а также будет интересна историкам, так как они найдут в ней богатейший фактический и теоретический материал.

  1 370 грн.

  1 301 грн.

  Кашуба В. О
  Код: 3570

  Розглянуто основи теорії вчення з просторової організації тіла людини, сучасні методологічні особливості її визначення та оцінки, технології вимірювання постави та опорно-ресорної функції стопи людини, комп’ютеризовані, роботизовані та мікропроцесорні комплекси, системи та пристрої для забезпечення визначення біомеханічних особливостей просторової організації тіла людини. Для науково-педагогічних працівників, студентів, магістрантів, аспірантів спеціальностей 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення», 24.00.03 «Фізична реабілітація», аспірантів під час підготовки докторів філософії за спеціальностями 017 «Фізична культура і спорт», 227 «Фізична терапія,...

  1 260 грн.

  1 197 грн.

  Лубська М.В., Горбаченко Т.Г.
  Код: 4230

  Християнські церкви: устрій і правовий статус навчально-методичний посібник з конфесійно-практичного релігієзнавства

  1 200 грн.

  1 140 грн.

  Андросюк В. Г.
  Код: 7093

   

  У підручнику розкрито теоретико-правові засади антикорупційного менеджменту в Україні, визначено напрями його організації та практичного застосування в діяльності юридичних осіб публічного права, а також окреслено його психологічні засади. Розглядаються питання застосування дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності у сфері антикорупційного менеджменту та під час досудового розслідування корупційних кримінальних правопорушень. Видання може бути корисним для працівників правоохоронних органів, прокуратури, інших інституцій, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії корупції, уповноважених з антикорупційної діяльності юридичних осіб публічного права, наукових і науково-педагогічних...

  980 грн.

  931 грн.

  Литвин Н.Б.
  Код: 4317

  У підручнику «Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ)» розглянуто теоретико-правові засади організації фінансового обліку в банках України. Узагальнено вимоги міжнародних стандартів фінансової звітності та нормативно- правових актів НБУ щодо обліку банківських операцій та розкриття про них ін- формації у фінансовій звітності. Висвітлено методику обліку грошових коштів, депозитів, інструментів безготівкових розрахунків, кредитів, фінансових інвестицій, валютних операцій, основних засобів та нематеріальних активів, лізингових операцій, запасів матеріальних цінностей, власного капіталу, доходів, витрат та фінансового результату банку. Розглянуто склад, зміст та структуру банківської фінансової звітності, дано її...

  920 грн.

  874 грн.

  В. М. Булгаков, В. В. Адамчук,О. М. Черниш, М. Г. Березовий, Г. М. Калетнік, В. В. Яременко
  Код: 3614

  У підручнику викладено основні розділи прикладної механіки — теоретичну механіку (статику, кінематику, динаміку), теорію механізмів і машин, опір матеріалів та деталі машин. Матеріали підручника відповідають сучасним вимогам до курсу прикладної механіки для вищих навчальних закладів. Поряд з основними теоретичними положеннями розділів дисципліни, надається багато прикладів розв'язування задач, які охоплюють різноманітні технічні питання. Логіка побудови і методика висвітлення курсу сприяє засвоєнню теоретичного матеріалу, а також допомагає у самостійній роботі студентів, виконанні лабораторних та розрахункових робіт. Значне місце відведено вирішенню практичних інженерно- технічних задач. Наведено запитання для самоконтролю....

  900 грн.

  855 грн.

  Лубський В.І.
  Код: 4054

  У навчальному посібнику розглядаються особливості предмету історії релігій світу, ґрунтовні положення історії релігій світу, основні поняття, основні концепції дослідження релігії, сутність і значення релігії в духовно-культурному житті особистості. Розглядається історія світових, національних, нетрадиційних релігій

  900 грн.

  855 грн.

  Коваленко Д.І.
  Код: 4590

  У посібнику викладено теоретичні та практичні аспекти щодо сутності та функцій таких категорій, як «фінанси», «гроші», «валюта», «кредит», зміст основних теорій фінансів, грошей, поняття про грошовий оборот, грошову масу, грошові потоки, грошовий, валютний, страховий та фінансовий ринки. Проаналізовано організацію грошово-кредитної, банківської, фінансової, пода-ткової, бюджетної систем України, функціонування основ фінансових, кредитних, розрахункових і валютних відносин в умовах ринкової економіки. Теоретичний матеріал доповнено задачами й прикладами їх розв’язання, а також тестовими питаннями до контролю знань студентів до кожної теми. Посібник відповідає типовій програмі...

  900 грн.

  855 грн.

  Бантыш-Каменский Д.
  Код: 5118

  Книга видатного історика й археолога Д. М. Бантиш-Каменського є однією з перших найбільш вдалих спроб у вітчизняній історіографії висвітлення історії України з давніх давен до кінця XVIII ст. Надзвичайно яскраво, живою мовою автор описав побут і звичаї племен, які заселяли у давнину територію нашого краю. Викладений матеріал добре ілюстровано. Для широкого кола читачів.

  890 грн.

  845 грн.

  Уривалкін О.М.
  Код: 3723

  Довідник підготовлений відповідно до програми з історії України для загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій і коледжів та питань зовнішнього незалежного тестування. Для створення цього видання використано відомості з численних історичних джерел, розробки вітчизняної і зарубіжної історіографії, сучасні дослідження. Текст доповнений історичними документами, довідковим матеріалом, ілюстраціями, картами, а також великою кількістю цікавої інформації. Довідник з історії України може бути використаний учнями для підготовки до занять, відповідей на питання зовнішнього незалежного тестування та під час вступних іспитів до вищих навчальних закладів. Він стане у пригоді і студентам для систематизації знань, осмислення історичних подій та...

  880 грн.

  836 грн.

  Монтескье Шарль Луи
  Код: 4856

  «О духе законов» – главное произведение французского философа- просветителя Шарля Луи Монтескье (1689-1755), блестящего знатока истории, теории права и государства, одного из основоположников географической школы и социологии, разработавшего доктрину о разделении властей. Политические и правовые идеи Монтескье оказали непосредственное влияние на составителей Конституции США, конституционное законодательство периода Великой французской революции, на Гражданский кодекс Франции 1804 г

  860 грн.

  817 грн.

  Дрозд О.Ю.
  Код: 7098

  Пропонований збірник рішень Європейського суду з прав людини 2020-2021 років представляє собою максимально повне зібрання рішень Суду за вказаний період. Видання представляє безсумнівний інтерес для практикуючих юристів та студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів

  850 грн.

  807 грн.

  Коновал О.
  Код: 5175

  Творчість Івана Павловича Багряного (1906-1963) - талановитого українсько- го письменника і активного громадсько-політичного діяча, удостоєного Державної премії України імені Тараса Шевченка (1992), - тривалий час замовчувалася в радянській Україні. Лише останнім часом тут видано романи «Тигролови, «Сад гетсиманський», «Людина біжить над прірвою». Читач уже мав можливість ознайомитися також і з кількома публіцистичними творами Івана Багряного, поданими в збірці «Під знаком скорпіона («Смолоскипи, 1994), однак всебічне уявлення про багату і містку публіцистику письменника дасть лише це найповніше видання. У книзі - за хронологією першої публікації - вміщено доповіді, статті, пам- флети,...

  840 грн.

  798 грн.

  Під ред. Мирона Левицького
  Код: 3930

  У цьому однотомному виданні, читач має скондензовану цілість розвитку українського воєнного ремесла та боротьби нашого волелюбного народу за повне право на самостійне життя, від княжої доби до сьогоднішньої, доби великих світових воєн, доби, в якій приходить сумерк імперіялістичних держав. „Історія Українського Війська“ обіймає чотири частини. Частини: І, ІІ і ІІІ, це перше львівське видання 1936-го року, яке залишилося без редакційних і коректорських змін. Друге видання „ІУВ“ містить у собі крім І, ІІ, і ІІІ, частини, доповнення до першого видання й частину IV, це є матеріяли до історії 1920–1953 рр.

  830 грн.

  788 грн.

  упорядник Петро Кардаш.
  Код: 3972

  На вічну пам'ять дочкам і синам української землі, мільйони котрих замордувала, убила, знищила у катівнях і голодоморами комуністична большевицька влада у ХХ столітті.

  830 грн.

  788 грн.

  Попадюха Ю. А
  Код: 3770

  Розглянуто сучасні роботизовані комплекси, системи та пристрої, які використовуються у технологіях фізичної реабілітації та оздоровлення. Начальний посібник рекомендовано студентам і магістрантам спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», аспірантам під час підготовки докторів філософії зі спеціальності 227 «Фізична реабілітація».

  800 грн.

  760 грн.

  Скидка на книги — что может быть приятнее для читателя? Мы любим своих клиентов, поэтому предлагаем купить популярные книги по сниженной цене. В этом разделе собрана разнообразная литература:

  • романы;
  • биографии;
  • воспитание детей;
  • саморазвитие и мотивация;
  • познавательная литература;
  • детективы

  и другие книги про всё на свете. Купленные по акции, они будут греть душу долгое время — до следующей покупке в нашем магазине.

  Распродажа книг — успей купить!

  Книги со скидками долго не залёживаются. Поэтому если вы увидели давнишнюю “хотелку”, не откладывайте её приобретение на потом: завтра её может не быть. Но завтра в этом разделе может появиться и другая книга со скидкой. Спрос на качественную литературу растёт с каждым днём, помните об этом. Заходите в этот раздел каждый день, чтобы повысить шанс купить хит сезона с приятной скидкой.

  Как сделать заказ?

  Купить книги со скидкой на нашем сайте очень просто: добавьте выбранный товар в корзину, после чего заполните небольшую форму. При оплате через сайт зарегистрированные пользователи получают дополнительную скидку. Также вы можете оформить заказ, позвонив нам или написав в мессенджер. Доставим покупку в течение 3-5 рабочих дней в любую точку Украины.