+38(096)355-29-29
Books Second Life
Отвечаем на звонки

Пн-ПТ: 10:00-19:00
Сб: 11:00-15:00
Вс: Выходной

Адрес
Киев, ул. Большая Васильковская 74, офис 10

Методики преподавания

Костюкевич В.М.
Код: 3555

У навчальному посібнику розглянуті основні теоретико-методичні аспекти викладання футболу в інститутах (факультетах) фізичного виховання і спорту педагогічних університетів. Посібник призначений для викладачів, студентів, магістрантів, тренерів, учителів фізичної культури.

280 грн.

252 грн.

Малихін О.В., Павленко І.Г., Лаврентьєва О.О., Матукова Г.І.
Код: 3589

У навчальному посібнику представлено досвід навчальної та мето- дичної роботи викладачів вищого навчального закладу. Розглянуто пи- тання становлення професійної культури викладачів; методику про- ведення лекційних, семінарських, лабораторних і практичних занять, контролю засвоєння знань студентами; види та прийоми активізації процесу навчання у вищій школі; досвід здійснення навчального процесу розвинутих країн. Особливу увагу надано питанням удосконалення на- вчального процесу на підставі використання активних методів, акти- візації науково-дослідної роботи студентів і магістрантів. Посібник розрахований на викладачів, аспірантів і магістрантів вищих навчальних закладів.

260 грн.

234 грн.

Костюкевич В.М.
Код: 3644

У навчальному посібнику розглянуті основні теоретико-методичні аспекти викладання футболу в інститутах (факультетах) фізичного виховання і спорту педагогічних університетів. Посібник призначений для викладачів, студентів, магістрантів, тренерів, учителів фізичної культури.

260 грн.

234 грн.

за заг. ред.
Пєткова С.В., Коломойця С. Д.
Код: 3732

До уваги читача пропонується навчально-методичний посібник сформова- ний у процесі практичної діяльності. Діапазон розміщених матеріалів є дійсно широким: авторські інновації викладання в початковій школі, історії, зарубіж- ної літератури, англійської мови, географії, фізичної культури та інших пред- метів; організація навчальної діяльності учнів в позашкільний період. Характерною рисою посібника є те, що він сформований безпосередньо педагогами-практиками і тому містить ряд рекомендацій щодо вирішення цілої низки питань навчання та виховання учнів у повсякденній освітній діяльності. Саме тому даний збірник може бути цікавим та корисним для вчителів, керів- ників освітніх закладів, методистів, педагогів-науковців, студентів педагогіч-...

240 грн.

216 грн.

Райтаровська І.
Код: 3749

Методичні рекомендації розроблені для проведення практичних і самостійних занять з дисципліни «Теорія і методика викладання плавання» для студентів І-ІІ кур- сів факультету фізичної культури Кам'янець-Подільського національного університе- ту імені Івана Огієнка

95 грн.

85 грн.

Каплінський В.В.
Код: 3919

У навчальному посібнику лаконічно й системно викладено теоретико-ме- тодичні основи методики викладання у вищій школі. Рекомендовано студентам магістратури спеціальності «Педагогіка вищої школи», викладачам вищих навчальних закладів та вчителям-предметникам.

210 грн.

189 грн.

Драчук А.І.
Код: 4078

У навчальному посібнику висвітлено історичні аспекти розвитку гандболу у світі та в Україні, розглянуто техніку і тактику гри, методику навчання та запро- поновано систему вправ для вдосконалення технічних і тактичних дій гравців, подано правила ведення змагань та методика суддівства. Посібник містить також тестові завдання. Для студентів педагогічних ВНЗ, тренерів ДЮСШ, учителів за- гальноосвітніх шкіл.

135 грн.

121 грн.