+38(096)355-29-29
Books Second Life
Відповідаємо на дзвінки

Пн-ПТ: 10:00-19:00
Сб: 11:00-15:00
Нд: Вихідний

Адреса
Київ, вул. Велика Васильківська 74, офіс 10

Література для лікарів

Дэвид Нотт
Код: 6962
Доктор Нотт побував в Афганістані, Іраку, Сирії та інших гарячих точках, оперував і приймав пологи під гуркіт снарядів, що розривалися, і витягував з того світу людей в умовах, які не мали нічого спільного з добре обладнаними європейськими клініками.

330 грн.

Сергій Крамарьов, Олександр Надрага, Лариса Пипа
Код: 9788
​The textbook presents classical and new data on pediatric infectious diseases, contemporary information on etiology, pathogenesis, clinical presentation, and methods of diagnosis; treatments for the most widely spread infectious diseases of children in Ukraine. Every topic is followed by a list of questions and tests for self-control of acquired knowledge.

240 грн.

Марина Васюкова, Олександра Тяжка
Код: 9789
​​The study guide provides material for second-/third-year students of higher medical education establishments of the 3rd—4th levels of accreditation that will help students master the knowledge and skills of medium-level medical personnel. The subject matter of the guide corresponds to the curriculum of the medical faculties that train general practitioners, pediatricians, and family physicians

120 грн.

Микола Марута
Код: 9790
​The textbook stresses the importance of studying psychiatry in accordance with the medical education programme. The textbook was prepared in line with the training and qualification characteristics and the training and professional specialist training programme approved by the Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 239 as of 16.04.2020.

350 грн.

Борис Венцківський, Валентин Грищенко, Микола Щербина
Код: 9791
​Поліпшення якості підготовки студентів у медичних закладах вищої освіти пов’язане з удосконаленням форм і методів викладання предметів, а також з упровадженням новітніх досягнень, засвоєнням сучасних форм навчання та контролю за рівнем знань. Матеріал викладено з урахуванням програми вивчення предмета «Акушерство і гінекологія» із позицій доказової медицини.

520 грн.

Борис Венцківський, Валентин Грищенко, Микола Щербина
Код: 9792
​Поліпшення якості підготовки студентів у медичних закладах вищої освіти пов’язане з удосконаленням форм і методів викладання предметів, а також з упровадженням новітніх досягнень, засвоєнням сучасних форм навчання та контролю за рівнем знань. Матеріал викладено з урахуванням програми вивчення предмета «Акушерство і гінекологія» із позицій доказової медицини.

470 грн.

Наталія Бондаренко
Код: 9795
Підручник відповідає вимогам сучасної науки та освіти відповідно до даних наукових та доказів. Викладені фвктичні питання консервативної та оперативної гінекології. Описані нові підходи до діагностики, лікування та профілактики захворювань репродуктивної системи жінок. Наведені останні ідеї про етіологію та патогенез захворювань жіночих статевих органів. Багато уваги приділяється сучасним терапевтичним технологіям, зокрема, організації лапароскопічних операцій

240 грн.

Любов Савка, Людмила Разнікова, Олена Коцар
Код: 9797
​​У навчальному посібнику наведено рекомендації щодо проведення занять з догляду за хворими і медичної маніпуляційної техніки, алгоритми практичних навичок відповідно до розділів і тем дисципліни.

295 грн.

Стюарт Ралстон
Код: 9801
Книга «Медицина за Девідсоном: принципи і практика» поєднує медичну науку з клінічною медициною, містить базові знання та практичні поради в доступному й зручному для сприйняття форматі. Для студентів, лікарів-інтернів, резидентів, субординаторів і магістрів медичних закладів вищої освіти, лікарів-практиків різних спеціальностей.

880 грн.

В. Стасюк, О. Стасишин
Код: 9802
​Підручник відповідає типовій програмі для медичних училищ, коледжів та інститутів медсестринства. Узагальнено відомості про розвиток внутрішньої медицини як науки, коротко наведено історичні факти, принципи організації та методи надання лікувально-профілактичної допомоги пацієнтам в Україні, а також визначення теоретичних положень, що стосуються таких понять, як хвороба, симптоми, проблеми, медсестринський діагноз.

440 грн.

Олександра Тяжка
Код: 9805
В учебном пособии представлены материалы, способствующие овладению знаниями и практическими навыками среднего медицинского персонала. Те­матика изложена в пределах учебной программы медицинских факультетов, на которых готовят врачей общей практики, педиатров, врачей семейной медици­ны.

120 грн.

Світлана Ткаченко
Код: 9806
У базовому підручнику викладено основні завдання педіатричної служби в Україні. Висвітлено питання етики, деонтології і професійних якостей молодших медичних працівників (фельдшера, акушерки, медичної сестри) і їх роль в організації профілактичної та лікувальної допомоги дітям. Зроблено акцент на анатомо-фізіологічних особливостях новонародженої, недоношеної дитини і догляді за нею. Викладено питання вигодовування грудної дитини і харчування дітей старшого віку.

540 грн.

Ніна Касевич
Код: 9808
​У підручнику розглянуті правові та етико-деонтологічні аспекти діяльності медичної сестри. Висвітлені основи анатомії, фізіології, патанатомії і фармакотерапії. Подані алгоритми практичних навичок із усіх клінічних дисциплін. Описані методи надання допомоги пацієнтам з невідкладними станами. Проаналізовані особливості спостереження за пацієнтами різного профілю і догляду за ними.

430 грн.

О. Ковалева
Код: 9809
​В учебнике на современном научно-методическом уровне рассмотрены основне вопросы ухода за больными, его роль и организация в лечебном процессе в условиях стационара. Материал изложен в соответствии с учебной программой дисциплины «Уход за больными (практика)» для студентов высших медицинских учебных заведений III—IV уровней аккредитации, утвержденной ЦМК МЗ Украины (2008). Учебник состоит из трех разделов, соответствующих трем смысловым модулям учебной программы.

170 грн.

Блейхер В.М.
Код: 2353
1
У керівництві викладаються основні засади, методи та методологічні основи патопсихології. Наводяться відомості про найчастіше застосовувані методики дослідження уваги, пам'яті, сенсомоторики, рівня та особливостей перебігу розумових процесів, особистісних властивостей. У розділах, присвячених питанням патопсихологічної семіотики, дається характеристика даних, одержуваних при обстеженні хворих на психічні захворювання та прикордонні нервово-психічні розлади, у тому числі хворих дитячого та підліткового віку.

560 грн.

Очікується
1
Керол Бейкер
Код: 9794
У виданні подано основні відомості щодо дитячих інфекційних захворювань. Наведено багатий ілюстративний матеріал, що стосується діагностики, оцінки та лікування понад 100 дитячих хвороб. Описання хвороб доповнено 1200 деталізованими фотографіями, томограмами і рентгенограмами.

1 260 грн.

Очікується
Стюарт Ралстон
Код: 9800
Книга «Медицина за Девідсоном: принципи і практика» поєднує медичну науку з клінічною медициною, містить базові знання та практичні поради в доступному й зручному для сприйняття форматі. Для студентів, лікарів-інтернів, резидентів, субординаторів і магістрів медичних закладів вищої освіти, лікарів-практиків різних спеціальностей.

1 090 грн.

Очікується
Джеймс Риттер, Род Флавер, Грем Гендерсон, Юн Конг Лоук, Дэвид МакЮэн, Гамфри Ранг
Код: 9810
Комплексна, але проста у використанні, книга «Фармакологія за Рангом і Дейлом» уже понад 25 років надає студентам та медичним працівникам у всьому світі найголовнішу фундаментальну і клінічну інформацію. У повністю переробленому дев’ятому виданні враховано найактуальніші здобутки в цій галузі, включно з новими і перспективними ліками та останніми дослідженнями.

970 грн.

Очікується
Карен Маркданте, Роберт Клігман
Код: 9804
​«Основи педіатрії за Нельсоном» (переклад 8-го англомовного видання 2019 року) належить до найкращих видань Нельсона з педіатрії. Матеріал відповідає вимогам Ради з медичної освіти студентів з педіатрії (COMSEP). У підручнику висвітлено особливості нормального росту й розвитку дитини, діагностику, лікування та профілактику поширених дитячих захворювань і розладів.

800 грн.

Очікується
Карен Маркданте, Роберт Клігман
Код: 9803
​​«Основи педіатрії за Нельсоном» (8-е видання) належить до найкращих видань Нельсона з педіатрії. Матеріал відповідає вимогам Ради з медичної освіти студентів з педіатрії (COMSEP). У підручнику висвітлено особливості нормального росту й розвитку дитини, діагностику, лікування та профілактику поширених дитячих захворювань і розладів. Особливу увагу приділено базовим знанням, а також останнім досягненням у педіатрії.

700 грн.

Очікується

Лікарі, як люди які обрали таку відповідальну й ризиковану професію, розуміють необхідність постійного саморозвитку та необхідності отримання нових знань. І, звичайно ж, один з одвічних незмінних помічників в цьому - книга.

На нашому сайті медики знайдуть широкий вибір посібників, атласів, довідників та звичайно ж, науково-популярних книг з медицини.

Ви зможете відшукати потрібну літературу зі свого напряму - акушерство, анатомія, гінекологія, дерматологія, інфекційні хвороби, неврологія, нейрохірургія, онкологія, педіатрія, психологія, сексологія, фармація… І це далеко не повний перелік галузей який постійно доповнюється останніми новинками.

Не обов’язково література для лікарів це завжди науковий фактаж з медицини. Це й розповіді про про знаменитих колег, характерних пацієнтів чи історію розвитку цієї науки. Тому, якщо ви вибираєте подарунок для медика, радимо звернути увагу на подібні книги.

В сучасному світі люди все частіше цікавляться медичною літературою заради самоосвіти - це вже задало певний тренд, адже здоров’я - безцінний ресурс. Книги з медицини, представлені на нашому сайті, будуть цікавими не лише лікарям чи студентам-медикам, а й широкому колу читачів.

Ви завжди можете ознайомитись з залишеними на сайті читацькими відгуками та переглянути фото зі змістовим наповненням книг.