+38(096)355-29-29
Books Second Life
Отвечаем на звонки

Пн-ПТ: 10:00-19:00
Сб: 11:00-15:00
Вс: Выходной

Адрес
Киев, ул. Большая Васильковская 74, офіс 10

Дитяча психологія. Практикум Дуткевич Т.В.

Код: 1845

​Розглянуто принципи, методи, основні поняття дитячої психології, розкрито закономірності психічного розвитку дитини від народження до юнацького віку.​

Показать аннотациюСвернуть
Наличие:
В наличии
273 грн.
254 грн.

Характеристики Дитяча психологія. Практикум

Издательство
ЦУЛИздательство ЦУЛ - Логотип
Обложка
Мягкая
Год издания
2020
ISBN
978-966-373-840-6
EAN-13
9789663738406
Кол-во страниц
424

О книгеДитяча психологія. Практикум

Розглянуто принципи, методи, основні поняття дитячої психології, розкрито закономірності психічного розвитку дитини від народження до юнацького віку.

Еще...Свернуть

Предисловие Дитяча психологія. Практикум

Система підготовки педагогів дошкільних навчальних закладів розвивається, орієнтуючись на сучасні соціально-економічні пріоритети українського суспільства. Актуальним завданням цієї системи є приведення її у відповідність із основними ідеями і положеннями Закону «Про освіту», в якому, зокрема, зазначено, що кваліфікація, яку мають отримати педагоги дошкільної освіти - це «визнана уповноваженим суб'єктом та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів навчання)». У зміст поняття компетентності закладено ідею «динамічної комбінації знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно... провадити професійну діяльність». Відтак, гострої необхідності набуває засвоєння студентами не лише певної сукупності знань, а формування у них спроможності ці знання осмислено і гнучко використовувати у різноманітних професійних ситуаціях.

При підготовці практикуму автор вважав головною своєю задачею формування у студентів гуманістичної, осмисленої, стійкої педагогічної позиції, за якої дитина сприймається як самоцінна й неповторна особистість, здатна до волевиявлення та ініціативи. Фундаментом цієї позиції є глибокі й різнобічні знання з дитячої психології, що слугують своєрідним ключем для вироблення відповідних умінь і навичок у діагностуванні й стимулюванні тих проявів дитячої активності, які забезпечать повноцінний розвиток психіки і особистості дитини; в організації такої поведінки, спілкування і діяльності дітей, що призведуть до формування у них початкових уявлень та чимдалі складніших знань про довколишнє.

Метою практикуму є створення навчальних ситуацій, у яких розумова діяльність студентів спрямовується на використання засвоєних у теоретичному курсі знань для виконання практичних робіт, завдань на самостійне опрацювання і програмований контроль.

У практикумі вміщено опис навчальної дисципліни, методичні рекомендації для студентів - щодо ефективних способів та прийомів вивчення дитячої психології; і для викладачів - з організації навчальних занять з відповідної дисципліни.

Основна частина практикуму складається з розробок 28 практичних занять. Кожне практичне заняття містить перелік теоретичних питань для обговорення, список літератури, завдання на самостійну роботу', практичну роботу, завдання і питання для індивідуального виконання, завдання програмованого контролю знань. Використано активні й творчі методи навчання (обговорення, дискусії, групова робота, міні-дослідження. творчі завдання).

Значна частина практичних робіт носить інтерактивний характер, передбачає їх виконання у групі студентів. Інтерактивні завдання поєднують активізацію як розумової діяльності, так і спілкування між студентами. За структурою завдання можуть бути синтетичного характеру (вимагають побудови цілого з частин, якими володіють окремі учасники), або аналітичного (передбачають диференціацію цілого за визначеними критеріями).

Змістом завдань аналітичного типу можуть бути диференціація проявів поведінки, властивих для дітей різного віку, для представників різного типу темпераменту; розподіл положень різних теорій психічного розвитку за їх авторством. Синтетичного типу - це визначення форм спілкування дитини і дорослого, рівнів розвитку сюжетно-рольової гри, коли на підсумковому етапі перед студентами розкривається картина цілісного розвитку окремих форм і рівнів. Інтерактивним завданням властива значна варіативність і потенційна можливість різних модифікацій, що дозволяє користувачам посібника адаптувати їх відповідно до конкретних умов.

При розробці посібника використовувались матеріали навчально-методичних праць В.К.  Котирло, С.Є. Кулачківської, Г. ОЛюблінської, Ю.О.Приходько, С.П.Тищенко, С.О.Ладивір, О.Л. Кононко; матеріали досліджень Л.К.Балацької, В.У.Кузьменко, М.І. Лісіної, Д.Б. Ельконіна, Г.А. Урунтаєвої.

Робота з практикумом передбачає самостійне опрацювання студентами низки першоджерел, до яких належать фрагменти експериментальних робіт провідних українських психологів у галузі дитячої психології. До завдань подаються еталонні відповіді й ключі, що робить їх зручними для самоперевірки студентами своїх знань.

Також практикум містить словник основних понять та список використаних джерел.

Посилання по тексту зроблено за загальним списком літератури у кінці посібника.

Еще...Свернуть