Етика ділового спілкування Гриценко Т. Б., Гриценко С.П., Иащенко Т.Д., Мельничук Т.Ф., Чуприк Н.В, Анохіна Л.П.

Код: 1874

Основ психології та етики спілкування у сфері управління, ділових відно! син, наукової організації праці. Широко висвітлені питання спілкування як соціального феномену, функцій спілкування, значення невербального спілкування в ділових стосунках, форм та стилів ділового спілкування, вимог до сучасного керівника, стилів управління, службового етикету, морально!етичних проблем особистості.

Показать аннотациюСвернуть
Ожидается
190 грн.
180 грн.
Сообщить о поступлении
Сообщить о поступлении товара
Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Ваш E-Mail
Номер моб. телефона (SMS)
Актуальность
- обязательно к заполнению минимум одно из полей
Проверка...

Характеристики Етика ділового спілкування

Издательство
ЦУЛ
Обложка
Мягкая
Тип издания
Учебное пособие
Язык
Украинский
Для кого
для студентов
Год издания
2017
ISBN
978-966-364-476-9
EAN-13
9789663644769
Кол-во страниц
344
Ширина
150 мм
Высота
205 мм

О книгеЕтика ділового спілкування

Основ психології та етики спілкування у сфері управління, ділових відно! син, наукової організації праці. Широко висвітлені питання спілкування як соціального феномену, функцій спілкування, значення невербального спілкування в ділових стосунках, форм та стилів ділового спілкування, вимог до сучасного керівника, стилів управління, службового етикету, морально!етичних проблем особистості. Розглянуто природу виникнен! ня виробничих конфліктів та способи їх розв’язання. Наведено конкретні приклади щодо організації роботи сучасного менеджера, керівника. Посібник дасть змогу ознайомитися з теорією, методами, методоло! гією та мистецтвом ділового спілкування, управлінської діяльності в су! часних умовах організації виробництва, практично оволодіти відповід! ними навичками та вміннями

Еще...Свернуть

Предисловие Етика ділового спілкування

Дисципліна "Етика ділового спілкування" ґрунтується на багатьох науках, зокрема на психології спілку­вання, етиці, психології управління, науковій організації праці тощо. її вивчення зумовле­не потребами сьогодення.

Ділова людина — чи то підприємець, ме­неджер чи керівник — повинна обов’язково вміти чітко і зрозуміло формулювати свою точку зору, аргументувати свою позицію, аналізувати висловлювання партнера, кри­тично оцінювати відповідні пропозиції. Необ­хідною умовою цього є вміння слухати, вести бесіду, створити доброзичливу атмосферу, уміння справити позитивне враження, відпо­відна завчасна підготовка.

У центрі уваги цього курсу — особис­тість менеджера, керівника. Не досить во­лодіти знаннями, вміннями, методами спіл­кування, щоб бути хорошим фахівцем. Потрібно мати ще й відповідний рівень внутрішньої культури. Морально-етичні проблеми особистість вирішує залежно від своїх базових життєвих принципів.

Етика ділового спілкування — це і наука, яка оперує відповідними знаннями, теорія­ми, методами, методологією, і водночас мистецтво, тому що залежить від світо­сприйняття та здібностей особистості. Основним завданням цієї дисципліни є не тільки навчання студентів науці ділового спілкування, а й спонукання їх до мистецт­ва спілкування шляхом активної пізнаваль­ної діяльності, формування відповідної мо­тивації, самовдосконалення, використання різних вправ і завдань. Більш глобальною метою є розкриття краси, гармонії людсь­ких стосунків, зокрема у сфері ділового спіл­кування, спонукання до формування особистісних морально-етичних принципів, які стали б основою всієї трудової діяльності керівника, організатора, менеджера.

Курс орієнтований переважно на прак­тичне оволодіння відповідними навичками, уміннями, а не на високий рівень академічно-теоретичних знань. Подається широкий ді­апазон напрямів розкриття тієї чи іншої теми, які викладач може поглиблювати.

Еще...Свернуть