+38 (096) 355-29-29
Books Second Life
Отвечаем на звонки

Пн-ПТ: 10:00-19:00
Сб: 11:00-15:00
Вс: Выходной

Адрес
Киев, ул. Большая Васильковская 74, офіс 10

Ігри та ігрові завдання для дітей раннього віку з обмеженими можливостями здоров'я. Практична психологія Макисменко Д.С.

Код: 2352

​У цій книзі представлена система ігор та ігрових завдань, які дозволяють продуктивно спілкуватися з дітьми з обмеженими можливостями здоров’я (ОМЗ), з огляду на їх вікові та індивідуальні особливості розвитку. Систематичне застосування цих ігрових завдань сприятиме формуванню у дітей позитивної взаємодії з дорослими і однолітками, вікових психологічних досягнень в розвитку, становленню важливих особистісних якостей і соціалізації в цілому. Книга рекомендується як для педагогів, які працюють з дітьми з обмеженими можливостями так і зацікавленим батькам.​

Показать аннотациюСвернуть
Наличие:
Осталось несколько штук
Отправка:
Сегодня до
80 грн.
72 грн.

Характеристики Ігри та ігрові завдання для дітей раннього віку з обмеженими можливостями здоров'я. Практична психологія

Издательство
ЦУЛ
Обложка
Мягкая
Язык
Украинский
Для кого
для родителей
Год издания
2020
ISBN
978-611-01-1104-1
Кол-во страниц
120
Ширина
145 мм
Высота
205 мм

О книгеІгри та ігрові завдання для дітей раннього віку з обмеженими можливостями здоров'я. Практична психологія

У цій книзі представлена система ігор та ігрових завдань, які дозволяють продуктивно спілкуватися з дітьми з обмеженими можливостями здоров’я (ОМЗ), з огляду на їх вікові та індивідуальні особливості розвитку. Систематичне застосування цих ігрових завдань сприятиме формуванню у дітей позитивної взаємодії з дорослими і однолітками, вікових психологічних досягнень в розвитку, становленню важливих особистісних якостей і соціалізації в цілому. Книга рекомендується як для педагогів, які працюють з дітьми з обмеженими можливостями так і зацікавленим батькам.

Еще...Свернуть

Предисловие Ігри та ігрові завдання для дітей раннього віку з обмеженими можливостями здоров'я. Практична психологія

Сучасні дослідження в області виховання і навчання дітей раннього віку вказують на необхідність використання ігрових прийомів у ході емоційної особистісно орієнтованої взаємодії дитини з близькими дорослими для всебічного психофізичного розвитку.

З метою розробки найбільш ефективної програми допомоги дітям раннього віку з відхиленнями у розвитку необхідно ство­рювати спеціальні педагогічні умови виховання для надання їм своєчасної корекційної підтримки.

Загальновідомо, що процес соціалізації дитини базується на взаємодії двох сторін діяльності, пов’язаних з освоєнням пред­метного світу і світу відносин між людьми. Особистісно орієнто­вана модель взаємодії дорослого і дитини сприяє залученню дитини до світу людських цінностей через їх тісний емоційний контакт. Батьківська інтуїція здатна допомогти дитині краще взаємодіяти з оточуючими. Тому основна задача батьків — на­вчитися грати зі своєю дитиною. Необхідно створити спеціальні умови для проведення спільних ігор близького дорослого зі своєю дитиною.

У даній книзі представлена система ігор і ігрових завдань, використання яких дозволить дорослим стати для своєї дитини партнером по грі. Застосування цих ігор сприяє активізації, вдо­сконаленню та корекції відхилень у розвитку дитини раннього віку (1—3 роки).

Книга містить у собі сім розділів. У першому розділі предста­влені ігри, спрямовані на соціальний розвиток дитини. їх вико­ристання сприяє формуванню емоційного спілкування доросло­го з дитиною і переходу до емоційно-ділової взаємодії. Правильне застосування цієї серії ігор допоможе дитині виділи­ти себе з навколишнього середовища, сформувати уявлення про себе і своє «Я», а також про інших людей, предметний світ, пі­знати засоби взаємодії з іншими людьми і способи засвоєння су­спільного досвіду.

Другий розділ включає ігри, спрямовані на фізичний розви­ток і вдосконалення рухів дитини раннього віку. Застосування цих ігор буде сприяти розвитку і корекції загальних рухів, руч­ної і дрібної моторики і формуванню зорово-рухової координа­ції, яка і є основою становлення усіх видів дитячої діяльності.

Третій розділ представлений іграми, які сприяють активіза­ції пізнавальної діяльності: вдосконаленню орієнтування, роз­витку уваги, пам'яті, сприйняття (зорового, слухового, тактиль­но-рухового), ознайомленню дитини з навколишньою дійсністю (об'єктами живої і неживої природи, природними явищами), ро­звитку комунікативних можливостей і активізації вербальних засобів спілкування.

У четвертий розділ включені ігри, спрямовані на розвиток предметних і предметно-ігрових дій, формуванню способів за­своєння суспільного досвіду: спільних дій, наслідування, вказів­ного жесту, дій з показу, дій з мовної інструкції.

Використання ігор і ігрових завдань п’ятого розділу допомо­жуть сформувати у дітей інтерес до самостійності в побуті, на­вички виконання дій із предметами, зв’язаними із самообслуго­вуванням і гігієною.

У шостому розділі дані ігри і заняття, використання яких бу­де сприяти формуванню в дітей інтересу до продуктивних видів діяльності — ліпленню, малюванню, аплікації і конструюванню. Саме застосування цих завдань організує дитину для виконання цілеспрямованих практичних дій, сприяє попередженню пору­шення поведінки, а також впливає на становлення позитивної взаємодії з однолітками.

У сьомому розділі представлений зміст колективних ігор: ру­хливі ігри з музичним супроводом, спрямовані на формування інтересу в дітей до музичних видів діяльності (спів, сприйняття музики, ритмічні дії тощо), засвоєння невербальних і вербаль­них засобів спілкування дитини з однолітками.

Реалізація ігор і ігрових занять, представлених у даній книзі, буде сприяти засвоєнню дитиною правильних форм поведінки, умінню позитивно взаємодіяти з однолітками в різних ситуаці­ях, формуванню позитивних особистісних якостей. Це, у свою чергу, стане попередженням дезадаптації в дитячому колективі дітей з відхиленнями в психофізичному розвитку.

Матеріали даної книги адресовані батькам, які виховують дітей раннього віку з психофізичними відхиленнями, а також буде (корисно педагогам-практикам і студентам, які навчаються з; напрямками підготовки «Спеціальна (дефектологічна) освіта» «Педагогічна освіта», «Психолого-педагогічна освіта».

Еще...Свернуть