+38(096)355-29-29
Books Second Life
Відповідаємо на дзвінки

Пн-ПТ: 10:00-19:00
Сб: 11:00-15:00
Нд: Вихідний

Адреса
Київ, вул. Велика Васильківська 74, офіс 10

Юридическая литература

Код: 9829

The monograph is the first in the Ukrainian science of international law comprehensive study of trends and problems of application of international law in the Ukrainian-Russian interstate relations throughout the period of their existence. The monograph offers an analysis of key features, issues, trends and patterns of transformation of international legal interaction between Ukraine and Russia at all historical stages and in basic spheres including the forms of their mutual influence.

The author identifies features of the treaty framework and institutional mechanisms of regulation of bilateral relations. The international legal positions of Ukraine and Russia in respect of all sensitive issues of relations, starting from...

129,90 грн.

Код: 9822

The monograph is a comprehensive study of approaches adopted by the Russian doctrine of international law regarding the 2013-2015 events which are directly or indirectly connected with international legal relations between Ukraine and the Russian Federation – the Revolution of Dignity in Ukraine, the use of force by Russia in Crimea, the annexation of the peninsula, and the armed conflict in parts of the Donetsk and Luhansk regions. The monograph offers an analysis of the key arguments produced to justify the “lawfulness” of Russia’s actions and expose “violations of international law by Ukraine” and evaluates the conclusions drawn by Russian researchers from the standpoint of international legal norms and principles, the practice of...

129,90 грн.

Петков С.В.,Армаш Н.О.,Соболь Є.Ю.
Код: 4534

В навчальному посібнику розглянуто питання, пов'язані зі становленням адміністративної деліктології як науки про відповідальність посадових осіб органів державної влади в сфері державного управління, яка розвивається відповідно до загальних правил (аксіом), доведених у римському праві та сформульованих у вигляді норм, принципів, презумпцій тощо у теорії права. Авторами пропонується нове бачення сутності адміністративної відповідальності та адміністративного деліктного законодавства.

160 грн.

144 грн.

Тетарчук І.В.
Код: 4810

У навчальному посібнику розкрито основні положення алміністративного права (поняття, предмет, метод, норми, відносини та джерела). суб'єктів адміністративного права України, адміністративної відповідальності, адміністративного право-порушення, адміністративного процесу, розглянуто питання організаційно-правового регулювання в різних галузях управління на сучасному етапі (у сферах економіки, аграрної політики, регіонального розвитку. будівництва та житлово-комунального господарства України, інфраструктури). фінансів, соціальної політики, освіти, охорони здоров'я, культури, оборони, внутрішніх та закордонних справ, юстиції, екології, енергетики та вугільної промисловості, безпеки у надзвичайних ситуацій, управління об'єктами...

190 грн.

171 грн.

Коломоєць О.Д.
Код: 4315

Навчальний посібник присвячений дослідженню проблем адміністративно-правового регулювання відповідальності за вчинення насильства в сім'ї. На основі аналізу процесів протидії насильству в сім'ї як системної категорії з застосуванням комплексної теоретико-управлінської методології запропоновано та сформульовано поняття «адміністративно-правовий механізм попередження насильства в сім'ї» та «адміністративна відповідальність за вчинення насильства в сім'ї» . Запропоновано класифікацію суб'єктів здійснення попередження насильства у сім'ї за рівнем компетентності. Адресований науковцям та практикам, а також тим, хто цікавиться проблемами насильства у сім'ї.

170 грн.

153 грн.

Код: 9831

Представлена наукова монографія — комплексне міжнародно-правове дослідження відносин, пов’язаних з міждержавною взаємодією Російської Федерації та України з «кримського питання» після відновлення їхнього державного суверенітету (1991–2014 рр.) і впродовж російської агресії у Криму, спрямованої на анексію півострова. В роботі окреслені передумови «кримської проблеми» у міжнародно-правових відносинах України та Російської Федерації; охарактеризовані визначальні тенденції, притаманні цим відносинам на кожному з етапів українсько-російської міждержавної взаємодії після припинення СРСР; надана міжнародно-правова кваліфікація агресії РФ та анексії Кримського півострова; надані пропозиції щодо міжнародно-правових засобів реагування,...

129,90 грн.

Код: 9832

В монографії досліджено основні етапи становлення міжнародної правосуб’єктності України до 1991 року — від праукраїнських додержавних утворень до проголошення незалежності України. Доведено , що на українських землях протягом тисячоліть існували державні утворення, які виступали суб’єктами міжнародного права і вели активну міжнародно-правову діяльність і які виступили попередниками сучасної України, обґрунтовуючи її історичне право на повну міжнародну правосуб’єктність у стосунках з усіма сусідами і міжнародним співтовариством в цілому. В монографії досліджено багатий історичний матеріал, першоджерела, тексти договорів та інших правових і міжнародно-правових документів, що засвідчують безперервність, поступальність і спадковість...

129,90 грн.

Винниченко Володимир.
Код: 5158

Збірка вибраних творів українського політичного та державного діяча, прозаїка, драматурга та художника Володимира Винниченка вийшла друком 1929 року. Проза письменника вирізняється яскравістю образів та ідей, розмаїтістю тематики. Представлено як оповідання, присвячені складним часткам заробітчан і життю дітей, так і ті, що висвітлюють події 1905 року та торкаються національного питання.

140 грн.

126 грн.

Галаган В.І.
Код: 9986

Навчальний посібник сприятиме поглибленню та закріпленню теоретичних знань, практичних умінь і навичок, допоможе перевірити рівень засвоєння освітнього матеріалу. Тести, що містяться в навчальному посібнику, охоплюють тематику всіх розділів криміналістики (вступ у криміналістику, криміналістична техніка, криміналістична тактика й методика розслідування окремих видів злочинів). Запропоновано типовий перелік екзаменаційних питань з криміналістики, надано список рекомендованої літератури, укладено термінологічний словник. Видання призначене для здобувачів вищої освіти, а також науково- педагогічних працівників і науковців

160 грн.

144 грн.

Іщенко А.В.
Код: 10047

У навчальному посібнику, відповідно до програми навчальної дисципліни "Криміналістика" Національної академії внутрішніх справ, з врахуванням положень чинних нормативно-правових актів, які регламентуюь діяльність правоохоронних та судових органів, а також сучасної теорії і практики криміналістики у формі "питання-відповідь" стисло розглянуті основні аспекти теоретичних основ криміналістики, криміналістичної техніки, криміналістичної тактики та методики розслідування злочинів.

95 грн.

85 грн.

Шеремет А.П.
Код: 3814

Посібник з криміналістики підготовлено відповідно до програми даної дисципліни. Видання книги зумовлено змінами у структурі злочинної діяльності, прийняттям Кримінального і Кримінально процесуального кодексів України та оновленням усієї нормативної бази, що регулює боротьбу зі злочинністю, необхідністю вдосконалення теорії криміналістики, важливістю розроблення та впровадження в практику новітніх криміналістичних засобів, прийомів і методів. Для студентів юридичних вузів і факультетів усіх форм навчання, викладачів. Може бути використаний співробітниками правоохоронних органів.

205 грн.

184 грн.

Сабадаш В.П.
Код: 4092

У навчальному посібнику розглядається комплекс загальнотеоретичних та практичних питань, пов’язаних із проведенням занять з криміналістики. Посібник містить плани проведення семінарських, практичних занять і ділових ігор та рекомендації щодо їх підготовки.

З метою здійснення самоконтролю розроблені та запропоновані тести, задачі та ситуаційні завдання з окремих тем криміналістики. Деякі теми мають фабули конкретних кримінальних правопорушень, матеріали по яких необхідні для виконання завдань щодо планування розслідування, підготовки окремих слідчих дій, складання процесуальних документів. У посібнику подано словник понять із курсу, перелік тем курсових робіт, перелік питань до іспиту, а також рекомендована...

111 грн.

100 грн.

Пясковський В.В.
Код: 10003

У підручнику викладено загальнотеоретичні проблеми криміналістики, питання криміналістичної техніки та окремих її галузей, розкрито зміст криміналістичної тактики, розглянуто сучасні методики розслідування окремих видів злочинів. Підручник розрахований на курсантів, слухачів, студентів, аспірантів і професорсько-викладацький склад юридичних навчальних закладів та працівників правоохоронних органів.

500 грн.

450 грн.

Удовенко Ж.В.
Код: 10001

Розроблений конспект лекцій враховує сучасний рівень розвитку науки криміналістики та відрізняється від підручників з криміналістики своєю стислістю й тим, що передбачає регулярне перевидання з урахуванням останніх змін у науці й практичній діяльності з розслідування кримінальних правопорушень. Нині кількості запланованих у навчальному процесі лекційних годин недостатньо для доведення до здобувачів вищої освіти всього необхідного їм навчального матеріалу. Саме тому значна увага має бути приділена їх самостійній роботі, а розроблений конспект лекцій є надійним помічником під час підготовки до поточних занять, заліку або екзамену.

Конспект лекцій з криміналістики призначений для здобувачів вищої освіти навчальних...

180 грн.

162 грн.

Кофанов А.В.
Код: 10014

У навчальному посібнику розглянуті та надані змістовні відповіді на основні питання які виносяться на екзамени з криміналістики у вищих навчальних закладах. Розкрито п’ять розділів криміналістики: «Загальна теорія криміналістики», «Криміналістична техніка», «Криміналістична експертиза», «Криміналістична тактика», «Криміналістична методика (Методика розслідування окремих видів злочинів)». Кожен з розділів розкриває змістовну частину криміналістики. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, курсантів, магістрів, ад’юнктів,професорсько-викладацький склад вищих юридичних закладів системи Міністерства освіти і науки України та Міністерства внутрішніх...

160 грн.

144 грн.

Код: 9825

У науковій монографії вперше в вітчизняній науці міжнародного права комплексно розглянуто міжнародно-правові аспекти міждержавних відносин України і Російської Федерації з моменту здобуття незалежності двома державами після розвалу Радянського Союзу і до грудня 2014 року. Визначено етапи становлення міжнародно-правової основи міждержавних відносин України і Російської Федерації, проаналізовані основні міжнародно-правові документи, що складали таку основу, історія їх розроблення, підписання і ратифікації. Виділено окремі етапи міжнародно-правового регулювання двосторонніх відносин, основні їхні договірні та інституційні характеристики. Показано формування міжнародно-правової позиції України з гострих питань взаємовідносин – від...

129,90 грн.

Хижняк М.І.
Код: 3881

Викладено методологічні аспекти проведення гідробіологічних досліджень на водоймах різного типу: візуальне обстеження водойм, обґрунтування точок відбору проб гідробіонтів на біотопах, застосування традиційних та сучасних біологічних методів досліджень якості води та стану водних екосистем.

250 грн.

225 грн.

Код: 9824

В монографии критически исследованы подходы представителей российской доктрины международного права к оценке событий 2013–2016 годов, прямо и косвенно связанных с международно-правовыми отношениями Украины и России — Революции достоинства в Украине, использование силы РФ в Крыму и «присоединение « полуострова к России, вооруженного конфликта в частях Луганской и Донецкой областей. Критически проанализированы и опровергнуты доводы, обосновывающие «правомерность» действий РФ и «нарушения международного права Украиной»; дана оценка соответствия выводов российских юристов-международников международно-правовым нормам, практике их применения, современным подходам мировой науки международного права. Определены изменения, которые претерпели...

129,90 грн.

Код: 9834

Ця наукова монографія — комплексне дослідження агресивної війни Російської Федерації проти України в контексті основних принципів міжнародного права. Розкрито правову природу та сутність основних принципів як фундаменту сучасного універсального міжнародного правопорядку; зроблено висновки щодо сутності, нормативного змісту кожного з принципів; проведено міжнародно-правовий аналіз агресивної війни Росії проти нашої держави, в рамках якого зроблено висновки щодо наявності порушень діями Російської Федерації кожного з основних принципів міжнародного права, характеру та специфіки цих порушень; визначено юридичну обґрунтованість оцінок поведінки РФ як «актів агресії», «агресивної війни», «неправомірної військової окупації», «анексії...

129,90 грн.

Код: 9830

Монография является комплексным исследованием подходов российской доктрины международного права при оценке событий 2013–2015 гг., прямо и косвенно связанных с международно-правовыми отношениями Украины и РФ — Революции достоинства в Украине, использования РФ силы в Крыму и «присоединения» полуострова, вооруженного конфликта в частях Донецкой и Луганской областей.

Осуществлен анализ основных аргументов, обосновывающих «правомерность» действий РФ и «нарушения международного права Украиной»; проведена оценка соответствия выводов российских исследователей международно-правовым нормам и принципам, практике их применения, современным подходам мировой науки международного права. Определены изменения, которые претерпели позиции...

129,90 грн.